BANDREPARATIE

BANDREPARATIE

Schade aan jouw band(en)?


Recentelijk heeft je auto schade aan de banden opgelopen, wat heeft geleid tot de noodzaak van reparatie of vervanging van de band. We willen je graag uitleggen waarom deze kosten worden doorberekend aan jou.


Kosten bij reparatie


Als de band beschadigd is door externe factoren en er geen aansprakelijke derde partij is, worden de kosten voor de reparatie onder het eigen risico aan jou doorberekend. Externe factoren kunnen bijvoorbeeld een spijker of glas in de band zijn, of het raken van een stoeprand. Meestal zijn deze kosten lager dan het eigen risico zoals vermeld in het leasecontract. Daarom worden de volledige herstelkosten (onder het eigen risico) aan jou in rekening gebracht. Als jouw eigen risico bijvoorbeeld €150,00 is, betaal je maximaal €150,- per incident. Als de kosten lager zijn dan dit eigen risico, betaal je de reparatiekosten.

Normaal gesproken is een bandreparatie alleen uitvoerbaar wanneer de beschadiging zich bevindt in het loopvlak van de band.

Voorbeeld: schade in het loopvlak van de band. 


Kosten bij vervanging van de band


Als een band moet worden vervangen vanwege schade door externe factoren waarvoor geen aansprakelijke partij is, wordt het eigen risico toegepast. Het niet versleten deel van de beschadigde band, ook wel het restprofiel genoemd, wordt bij jou in rekening gebracht als eigen risico. Meestal kan een beschadiging aan de zijwand van de band niet worden gerepareerd en moet de hele band worden vervangen. De kosten voor deze vervanging worden bepaald aan de hand van het resterende profiel van de band.

Bij de berekening van het restprofiel wordt gekeken naar het deel van de band dat nog niet is versleten, omdat bandslijtage al is opgenomen in de kosten van het leasecontract. Bijvoorbeeld: Stel dat de band moet worden vervangen en 30% van het profiel al versleten is. De kosten voor een nieuwe band zijn €170. In dat geval wordt 70% van de kosten (omdat 30% al versleten is) in rekening gebracht, dus €119.

Voorbeeld: schade in de zijwand van de band


Het bedrag op deze factuur wordt tegelijk met de factuur voor jouw leasetarief van je bankrekening afgeschreven.